Centiss Vastgoed BV

Referenties

Afbeelding Woningontwikkeling Woningontwikkeling
Na de verwerving is de bestemming van de kavel (voorheen sport en recreatie) veranderd naar wonen. Naast deze gemeentelijke procedure hebben wij er een woningontwikkeling gerealiseerd die aansloten op de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte in de wijk.