Centiss Vastgoed BV

Vastgoedmanagement

Een vastgoedportefeuille optimaal laten renderen vraagt veel aandacht. Gezien de complexiteit ervan, doet u er in veel gevallen goed aan het vastgoedbeheer aan vakmensen uit te besteden. Uw persoonlijke Centiss-accountmanager helpt u meer rendement uit uw portefeuille te halen. Onze vastgoedexperts hebben hiervoor alle noodzakelijke kennis en ervaring in huis. Zij hebben een gedegen opleiding genoten (minimaal HBO+) en bouwden een jarenlange staat van dienst op. Bovendien worden zij geregeld bijgeschoold.


Het voordeel van totaal vastgoedbeheer

Natuurlijk kunt u er voor kiezen alle beheersactiviteiten bij ons onder te brengen. Bij totaal vastgoedbeheer voor u werken wij op ‘no rent, no fee’ basis. Om onszelf uit te dagen en u te verzekeren van tot optimale prestaties, rekenen wij een percentage van de geïncasseerde huur. Dit in plaats van het gebruikelijke percentage over de verwachte huuropbrengst. Hiermee delen wij mee in uw risico en bent u verzekerd dat voor ons net als voor u zowel klant-relatie als opbrengst optimalisatie van groot belang is. Als extra positief effect van ons proactieve gedrag zullen door het goede klant contact de onderhoudskosten in veel gevallen dalen.


Kwaliteit voorop, klant centraal

Juist omdat kwaliteit van het beheer bij ons centraal staat, gaat onze bijzondere aandacht uit naar onze klanten. U als eigenaar heeft wensen over rendement, risico’s en ambities met uw portefeuille. Dit geld ook voor uw huurders. Wij dragen er zorg voor dat eigenaar en huurders goed geïnformeerd zijn en dat zij een terugkoppeling krijgen op hun vragen of meldingen. Voor calamiteiten zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.


Omdat niet iedere belegger dezelfde wensen heeft, zijn onze diensten verdeeld in een drietal pakketten: commercieel beheer, administratief / financieel beheer en technisch beheer . Zo kunt u diensten die u zelf uitvoert, combineren met de aanvullende ervaring en kennis van onze experts. 


Commercieel Beheer

 • Prolongeren en optimaliseren van bestaande huurovereenkomsten
 • Verhuren van lege kantoor-, bedrijf- en/of winkelruimte
 • Adviseren over aankoop en dispositie
 • Onderzoeken kredietwaardigheid nieuwe huurders
 • Opstellen van huurovereenkomsten
 • Organiseren algemene ledenvergadering
 • Convocatie
 • Notuleren bij algemene ledenvergaderingen
 • Juridische procedures en adviezen
 • Handhaving reglementen, in gebreke stellen van derden
 • Wijzigingen huishoudelijk reglement doorvoeren
 • Garantieaanspraken


Administratie / financieel Beheer

 • Verzorgen van correspondentie
 • Verzenden van huurnota's
 • Verzorgen naamplaatjes.
 • Administratief sleutelbeheer
 • Archivering
 • Incasseren van huur en servicekosten
 • Verzorgen betalingen
 • Voeren van de boekhouding
 • Beheer bankrekeningen (op naam van eigenaars)
 • Verrekenen voorschot servicekosten
 • Incassoprocedures
 • Verzekeringsclaims afhandelen


Technisch Beheer

 • Aannemen en afhandelen reparatieverzoeken en servicemeldingen
 • Maatregelen treffen en afhandelen calamiteiten (24/7)
 • Offertes voor planmatig onderhoud en schoonmaak aanvragen/beoordelen
 • Inspecteren staat van onderhoud (NEN 2767)
 • Meerjarenonderhoudsplanning
 • Bouw-, verbouwings- en renovatieprojecten begeleiden
 • Garantieaanspraken

Flexibel en op maat

Welke oplossing u ook kiest, voor Centiss is het van belang dat uw portefeuille zo goed mogelijk presteert. Nu en in de toekomst. Op uw verzoek passen wij onze dienstverlening aan of we breiden deze uit, al dan niet in combinatie met onze andere businessunits. Wilt u meer informatie over wat Centiss voor u en uw vastgoedportefeuille kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3830383. Onze accountmanagers staan u graag te woord!

Vastgoedmanagement afbeelding